Polityka prywatności

There are no translations available.

Polityka opisuje, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jak przestrzegamy przy tym naszych zobowiązań prawnych wobec Ciebie. Wyjaśnia, co robimy z Twoimi danymi osobowymi, kiedy świadczymy dla Ciebie usługę korzystamy z usługi świadczonej przez Ciebie, pomagamy Ci znaleźć pracę, utrzymujemy naszą relację po tym jak ci ją już znajdziemy, kiedy prosimy o pomoc w związku z naszym Kandydatem do pracy, wykorzystujemy Twoje dane w celu poproszenia Cię o pomoc w związku z jednym z naszych Kandydatów, czy odwiedzasz naszą stronę internetową.
Polityka prywatności ma zastosowanie do danych osobowych naszych Użytkowników strony internetowej, Kandydatów, Klientów, Dostawców i innych osób, z którymi możemy się kontaktować w celu uzyskania dodatkowych informacji o naszych Kandydatach lub które zostały wskazane jako kontakt w nagłych wypadkach. Ma ona zastosowanie również do kontaktów w nagłych wypadkach naszych pracowników.
 
Do celów obowiązującego ustawodawstwa z zakresu ochrony danych, w tym między innymi rozporządzenia ogólnego o ochronie danych (Rozporządzenie (UE) 2016/679) (tak zwane Rodo), podmiotem odpowiedzialnym za Twoje dane osobowe jest haer-recruitment.
Jeśli kiedykolwiek polityka prywatności będzie zmieniana, zmiany będziemy publikować na niniejszej stronie internetowej.
Jakiego rodzaju dane osobowe gromadzimy?
DANE KANDYDATA
DANE KLIENTA
DANE DOSTAWCY
OSOBY, KTÓRYCH DANE OTRZYMUJEMY OD KANDYDATÓW I PERSONELU  (np. KONTAKTY REFERENCYJNE I KONTAKTY dla potrzeb NAGŁYCH WYPADKÓW
UŻYTKOWNICY STRONY INTERNETOWEJ.
 
Niżej piszemy szczegółowo o rodzaju tych danych w odniesieniu do poszczególnych grup.
 
DANE KANDYDATA
Mamy wspólny cel: znalezienie Ci idealnego zatrudnienia. Prosimy o dane, które są istotne z punktu widzenia tego celu, takie jak: imię i nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, historia zatrudnienia, kontakty w nagłych wypadkach, informacje o poziomie twoich oczekiwaniach finansowych. Oczywiście możesz udzielić nam dodatkowych informacji.
Jeśli chcesz dokładnie wiedzieć jakiego rodzaju dane osobowe możemy gromadzić, przeczytaj poniższą informację. W zależności od istotnych okoliczności i obowiązując przepisów prawa i wymogów możemy gromadzić niektóre lub wszystkie informacje wymienione poniżej w celu umożliwienia nam zaproponowania Ci możliwości zatrudnienia dopasowanych do Ciebie:
- imię i nazwisko,
- dane kontaktowe;
- fotografia;
- stan cywilny;
- wykształcenie;
- historia zatrudnienia;
- kontakty w nagłych wypadkach
- dane kontaktu referencyjnego;
- status imigracyjny (gdy wymagane jest pozwolenie na pracę);
- narodowość / obywatelstwo / miejsce urodzenia;
- informacje o karalności, jeżeli jest to wymagane na stanowisku, na które chcesz aplikować;
- informacje o Twoich zainteresowaniach i potrzebach dotyczących przyszłego zatrudnienia;
- dodatkowe informacje, które zdecydujesz się nam podać;
- dodatkowe informacje, które Twoje kontakty referencyjne zdecydują się nam podać;
- dodatkowe informacje, które nasi Klienci mogą nam przekazać na Twój temat
Lista powyższa kategorii danych osobowych, które możemy gromadzić, nie jest wyczerpująca. Informacje mają charakter dodatkowy względem wszelkich danych osobowych, do których przetwarzania jesteśmy zobowiązani mocą prawa w danej sytuacji.
DANE KLIENTA:
Gromadzimy i wykorzystujemy informacje dotyczące Ciebie lub osób w Twojej organizacji w związku z realizacją usługi dla Twojej organizacji. Mowa o danych kontaktowych osób takich jak ich imiona i nazwiska, numery telefonów i adresy e-mail w celu umożliwienia nam relacji.
Możemy także posiadać dodatkowe informacje, które ktoś z Twojej organizacji zdecydował się nam podać. Będziemy znali dane Twojego rachunku bankowego, gdyż płacisz nam za świadczone usługi (jeżeli jest to część ustaleń pomiędzy nami).
W pewnych okolicznościach, np. w przypadku kontaktów z działami finansowymi, np. podczas windykowania należności nasze rozmowy z Tobą mogą być rejestrowane w zależności od lokalnie obowiązujących przepisów prawa i wymogów. Jeżeli będziemy z jakichkolwiek powodów potrzebować dodatkowych danych osobowych, zawiadomimy Cię.
 
DANE DOSTAWCY:
Potrzebujemy danych kontaktowych odpowiednich osób w Twojej organizacji, abyśmy mogli sprawnie przeprowadzać procesy i utrzymywać relację.  Będziemy musieli też znać dane Twojego rachunku bankowego, w celu zapłaty Ci za świadczone usługi (i oczywiście jeśli jest takie ustalenie pomiędzy nami).
 

OSOBY, KTÓRYCH DANE OTRZYMUJEMY OD KANDYDATÓW I PERSONELU, NA PRZYKŁAD KONTAKTY REFERENCYJNE I KONTAKTY W NAGŁYCH WYPADKACH:
 
Prosimy o podstawowe dane kontaktowe, abyśmy mogli skontaktować się z Tobą w celu otrzymania referencji lub wtedy, gdy zostałeś wymieniony jako kontakt w nagłych wypadkach przez jednego z naszych Kandydatów lub pracowników.
 

UŻYTKOWNICY STRONY INTERNETOWEJ:
Gromadzimy ograniczoną ilość danych (np. sposób korzystania z naszej strony internetowej, częstotliwość, z jaką wchodzisz na nasza stronę internetową, i godziny, w których nasza strona internetowa jest najpopularniejsza) w celu poprawienia naszej strony internetowej.
 
W jaki sposób gromadzimy dane osobowe?
 
DANE KANDYDATA:
Gromadzimy Twoje dane osobowe bezpośrednio od Ciebie, od osób trzecich oraz automatycznie.
Dane osobowe przekazywane przez Ciebie. Musimy być w posiadaniu pewnych informacji, aby zapewnić Ci jak najlepsze możliwości. Możesz nam udostępnić informacje poprzez:
-Wprowadzenie swoich danych na stronie internetowej haer przez formularz aplikacyjny w ramach procesu rejestracji;
- Pozostawienie CV np. na rozmowie rekrutacyjnej
- Przesłanie CV e-mailem do konsultanta
- Aplikowanie na stanowiska przez wyszukiwarkę ofert pracy
- Uczestnictwo w konkursie przez kanał społecznościowy, taki jak Facebook
 
Dane osobowe z innych źródeł
Uzyskujemy dane osobowe Kandydatów również z innych źródeł: W zależności od stosownych okoliczności i obowiązującego prawa, mogą one obejmować dane osobowe uzyskane w następujących sytuacjach:
- Twoje kontakty referencyjne, które mogą podać Twoje informacje osobowe;
- Nasi Klienci mogą udostępniać nam Twoje informacje osobowe;
- Zewnętrzne źródła, jak np. LinkedInk, strony internetowe z ofertami pracy i inne
- Facebooku jeśli polubiłeś stronę haer, otrzymamy Twoje informacje osobowe z tych stron
Dane osobowe, które gromadzimy automatycznie
W zakresie, w jakim wchodzisz na naszą stronę internetową, a także w stosownych przypadkach i zgodnie z lokalnymi przepisami prawa i wymogami, możemy również gromadzić Twoje dane automatycznie
DANE KLIENTA:
Gromadzimy Twoje dane osobowe na dwa sposoby:  Bezpośrednio od Ciebie oraz Od osób trzecich (na przykład naszych Kandydatów i z innych ograniczonych źródeł, jak na przykład media)
 
 DANE DOSTAWCY:
Gromadzimy Twoje dane osobowe w toku naszej współpracy.
 
OSOBY, KTÓRYCH DANE OTRZYMUJEMY OD KANDYDATÓW I PRACOWNIKÓW, NA PRZYKŁAD KONTAKTY REFERENCYJNE I KONTAKTY W NAGŁYCH WYPADKACH:
Gromadzimy Twoje dane kontaktowe wyłącznie, jeżeli Kandydat lub członek naszego Pracownik wymienia Cię jako swój kontakt w nagłych wypadkach lub Kandydat przekaże je nam jako kontakt referencyjny.
 
UŻYTKOWNICY STRONY INTERNETOWEJ:
Gromadzimy Twoje dane automatycznie poprzez pliki cookies, kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, zgodnie z ustawieniami plików cookies Twojej przeglądarki.
W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe?
• DANE KANDYDATA:
Głównym powodem wykorzystywania Twoich danych osobowych jest pomoc w znalezieniu dla Ciebie pracy.
 
DANE KLIENTA:
Głównym powodem wykorzystywania informacji o Klientach jest należyte wykonanie usługi (np. znalezienie Kandydata) i aby relacja przebiegała sprawnie.
 
DANE DOSTAWCY:
Głównym powodem wykorzystywania Twoich danych osobowych jest upewnienie się, że ustalenia wykonywane są poprawnie oraz spełnienie wymogów prawnych.
 
OSOBY, KTÓRYCH DANE OTRZYMUJEMY OD KANDYDATÓW I PERSONELU (np. KONTAKTY REFERENCYJNE I KONTAKTY W NAGŁYCH WYPADKACH)
Naszym celem jest znalezienie jak najlepszego miejsca dla naszych Kandydatów, do tych celów wykorzystujemy dane kontaktów referencyjnych. Jeśli zweryfikujemy dane i kwalifikacje, zbliżamy się do pewności w tym zakresie. Możemy także wykorzystywać dane osobowe kontaktów referencyjnych w celu skontaktowania się z nimi w związku z działaniami rekrutacyjnymi, które mogą ich interesować. Wykorzystujemy dane osobowe podane do kontaktów w nagłych wypadkach pracownika, wtedy kiedy taki nagły wypadek nastąpił.
 

UŻYTKOWNICY STRONY INTERNETOWEJ:
Wykorzystujemy Twoje dane w celu poprawy funkcjonowania naszej strony internetowej.
Komunikacja od i do pracowników haer, w tym wiadomości e-mail, może być sprawdzana w ramach wewnętrznych lub zewnętrznych dochodzeń lub postępowań sądowych.
W jaki sposób chronimy Twoje dane osobowe?
Chronienie Twoich informacji jest dla nas bardzo ważne. Dlatego też wdrożyliśmy odpowiednie środki mające na celu zapobieganie nieupoważnionemu dostępowi i nadużyciu Twoich danych osobowych.
 

W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?
 
DANE KANDYDATA:
- Działania rekrutacyjne.
Podstawową działalnością haer jest rekrutacja i z tym głównie związane są te działania. Mamy cel wspólny: znalezienie ci miejsca pracy, jak najbardziej adekwatnego dla Ciebie i Twoich potrzeb.  Do tego celu używamy różnych sposobów wykorzystywania i przetwarzania Twoich danych osobowych, zgodnie z lokalnymi przepisami prawa i wymogami i gdy jest to stosowne. Poniżej znajdziesz listę, zwróć uwagę że nie jest wyczerpująca. 
- gromadzenie Twoich danych od Ciebie i z innych źródeł, na przykład LinkedIn;
- przechowywanie i aktualizowanie Twoich danych, abyśmy mogli kontaktować się z Tobą w związku z rekrutacją;
- świadczenie naszych usług rekrutacyjnych i usprawnienie procesu rekrutacji;
- ocena danych na Twój temat pod kątem miejsc pracy, które potencjalnie mogą być dla Ciebie interesujące
- w celu aplikowania na stanowiska lub oceny Twoich kwalifikacji przesyłanie Twoich informacji Klientom
- realizacja naszych zobowiązań wynikających z wszelkich umów zawartych pomiędzy Haer, a osobami trzecimi w związku z Twoją rekrutacją;
- usprawnienie naszych procesów płacowych i fakturowych;
- przeprowadzanie ankiet satysfakcji klienta;
- prośby o udzielenie informacji (takich jak referencje zgodnie z przepisami prawa), w uzasadnionych przypadkach weryfikacja przekazanych przez Ciebie danych z wykorzystaniem zasobów zewnętrznych (takich jak badania psychometryczne czy testy umiejętności)
- wypełnianie naszych zobowiązań prawnych w związku z wykryciem przestępstwa lub obowiązkiem podatkowym
- przetwarzanie Twoich danych w celu umożliwienia nam przesyłania Ci istotnej korespondencji, np. listów gratulacyjnych kończących proces znalezienia Ci pracy.
Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do powyższych celów, jeżeli uznamy to za konieczne dla naszych uzasadnionych interesów. nie zgadzasz się z tym, w pewnych okolicznościach masz prawo do sprzeciwu.
 
- Działania, związane z potencjonalnymi roszczeniami prawnymi (ich ustaleniem, wykonaniem lub obroną)
Działania marketingowe
Możemy okresowo przesyłać Ci informacje, które według nas mogą Cię zainteresować, lub poprosić Cię o pomoc w połączeniu innych Kandydatów z ofertami pracy. W szczególności możemy potrzebować Twoich danych do celów wymienionych poniżej, gdy jest zgodne z lokalnymi przepisami prawa.
Jeśli nie zgadzasz się z naszym podejściem do marketingu, masz prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie.
Możemy wykorzystywać Twoje dane, aby wyświetlać Ci reklamy na Facebooku. Możesz też wyłączyć opcje „reklamowych plików cookies”. Wtedy zobaczysz reklamę haer wyłącznie w przypadku opcji, kiedy ta skierowana będzie do anonimowych odbiorców.
 
DANE KLIENTA: Wykorzystujemy informacje o Kliencie w następujących celach:
Działania rekrutacyjne, działania marketingowe, a także apomóc ustalić, wykonać lub obronić roszczenia prawne.
 
Działania rekrutacyjne. Głównym obszarem naszej działalności jest oczywiście rekrutacja
- Przechowywanie (i aktualizowanie w razie konieczności) Twoich danych w naszej bazie danych, abyśmy mogli kontaktować się z Tobą w związku z działaniami rekrutacyjnymi;
- przechowywanie zapisów naszych rozmów i spotkań, abyśmy mogli zapewnić najwyższą jakość obsługi
- przeprowadzanie ankiet satysfakcji klienta
 
Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do tych celów, jeżeli uznamy to za konieczne dla naszych uzasadnionych interesów. Jeżeli nie zgadzasz się z tym, w pewnych okolicznościach masz prawo do sprzeciwu.
 
Działania marketingowe
Nie prosimy o Twoja zgodę na przesyłanie materiałów marketingowych na służbowy adres pocztowy lub e-mailowy. Jeżeli nie zgadzasz się z tym, masz prawo nie wyrazić zgody na otrzymywanie od nas materiałów marketingowych wysyłając do nas informację na This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 
Aby pomóc nam ustalić, wykonać lub obronić roszczenia prawne
W rzadszych przypadkach możemy wykorzystać Twoje dane osobowe, aby pomóc nam ustalić, wykonać lub obronić roszczenia prawne.
 
DANE DOSTAWCY:
Będziemy wykorzystywać Twoje informacje w celu:  przechowywania i aktualizowania Twoich danych w naszej bazie danych, abyśmy mogli kontaktować się z Tobą w związku z naszymi umowami;
pozyskiwania wsparcia i usług od Ciebie; realizacji ewentualnych zobowiązań prawnych;
 
w rzadszych przypadkach aby pomóc nam ustalić, wykonać lub obronić roszczenia prawne.
 
Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do tych celów, jeżeli uznamy to za konieczne dla naszych uzasadnionych interesów. Nie prosimy o Twoją zgodę na przesyłanie komunikatów marketingowych na służbowy adres pocztowy lub e-mailowy. Jeżeli nie zgadzasz się z tym, w pewnych okolicznościach masz prawo do sprzeciwu.
 
 
 
OSOBY, KTÓRYCH DANE OTRZYMUJEMY OD KANDYDATÓW I PERSONELU, NA PRZYKŁAD KONTAKTY REFERENCYJNE I KONTAKTY W NAGŁYCH WYPADKACH:
Będziemy mogli wykorzystywać informacje przekazane nam przez naszego Kandydata w następujących celach:
jeżeli nasz Kandydat lub przyszły pracownik wymienił Cię jako kontakt referencyjny, skontaktujemy się z Tobą w celu otrzymania referencji.
jeżeli nasi Kandydaci lub pracownicy wymienią Cię jako kontakt w nagłych wypadkach, skontaktujemy się z Tobą w razie dotyczącego ich wypadku
 
Jeżeli nasz Kandydat wymienił Cię jako kontakt referencyjny, możemy okresowo wykorzystywać Twoje dane do skontaktowania się z Tobą w związku z działaniami rekrutacyjnymi, które według nas mogą Cię zainteresować
 
Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do tych celów, jeżeli uznamy to za konieczne dla naszych uzasadnionych interesów. Jeżeli nie zgadzasz się z tym, masz prawo do sprzeciwu.
 

• UŻYTKOWNICY STRONY INTERNETOWEJ:
Wykorzystywanie Twoich danych pomaga nam poprawić naszą stronę internetową.
 
Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
DANE KANDYDATA: Przede wszystkim będziemy udostępniać Twoje informacje potencjalnym pracodawcom. Możemy też udostępniać Twoje dane osobowe różnym podmiotom, na różne sposoby i z różnych przyczyn. O ile nie zdecydujesz inaczej, możemy udostępniać Twoje informacje naszym spółkom powiązanym i stowarzyszonym osobom trzecim, takim jak nasi usługodawcy, jeżeli będziemy uważać, że pomoże nam to zapewnić Ci możliwie najlepszą obsługę.
 
DANE KLIENTA: Udostępnimy Twoje dane w celu zapewnienia odpowiedniej puli Kandydatów. O ile nie zdecydujesz inaczej, możemy w tych celach udostępniać Twoje informacje spółkom związanym z nami właścicielsko.
DANE DOSTAWCY:  Jeśli nie podejmiesz innej decyzji, możemy udostępniać Twoje informacje organizacji powiązanej z haer właścicielsko, a także naszym usługodawcom i organizacjom, na rzecz których świadczymy usługi.
 
OSOBY, KTÓRYCH DANE OTRZYMUJEMY OD KANDYDATÓW I PERSONELU (np. KONTAKTY REFERENCYJNE I KONTAKTY W NAGŁYCH WYPADKACH)
 O ile nie zdecydujesz inaczej, możemy również udostępniać Twoje informacje którejkolwiek z naszych spółek grupy i stowarzyszonym osobom trzecim, takim jak nasi usługodawcy i organizacje, na rzecz których świadczymy usługi
UŻYTKOWNICY STRONY INTERNETOWEJ
Możemy udostępniać Twoje informacje dostawcom usług analizy statystyk stron internetowych, jeśli nie zdecydujesz inaczej.
 
Przez jaki czas przechowujemy Twoje dane osobowe
Jeżeli nie mieliśmy z Tobą (lub z firmą, dla której pracujesz lub z którą współpracujesz) istotnego kontaktu przez okres dwóch lat, usuniemy Twoje dane osobowe z naszych systemów, chyba że uważamy w dobrej wierze, iż przepisy prawa lub inne regulacje wymagają od nas ich zachowania (na przykład z tytułu zobowiązań wobec organów skarbowych lub w związku z jakimkolwiek przewidywanym postępowaniem sądowym).
 
Twoje Prawa. Jak uzyskać dostęp do przekazanych danych osobowych, poprawić je lub wycofać
Prawo do sprzeciwu:
Jeżeli wykorzystujemy Twoje dane, bo uznajemy to za konieczne dla naszych uzasadnionych interesów, z czym Ty się nie zgadzasz, masz prawo do sprzeciwu. Odpowiemy na Twój wniosek w ciągu 30 dni (chociaż w niektórych przypadkach możemy mieć prawo do wydłużenia tego terminu). Zasadniczo nie zgodzimy się z Tobą wyłącznie, jeżeli zastosowanie znajdą określone ograniczone warunki.
 
Prawo do wycofania zgody:
Po udzieleniu zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dla celów określonych działań (na przykład profilowania Twojej przydatności na określone stanowiska) lub zgody na prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych możesz w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę.
 
Wnioski osób, których dane dotyczą, o udostępnienie danych:
Masz prawo w dowolnym momencie poprosić nas o potwierdzenie, jakie informacje na Twój temat posiadamy, oraz możesz zażądać zmiany, aktualizacji lub usunięcia takich informacji. W tym momencie możemy spełnić Twoja prośbę lub dodatkowo poprosić Cię o weryfikację Twojej tożsamości lub o podanie dodatkowych informacji dotyczących Twojego wniosku; lub odrzucić Twój wniosek, jeżeli prawo na to zezwala, uzasadniając naszą decyzję.
 
Prawo do wymazania:
W niektórych sytuacjach (na przykład w przypadku bezprawnego przetwarzania Twoich danych) masz prawo żądać „wymazania” Twoich danych osobowych. Odpowiemy na Twój wniosek w ciągu 30 dni (chociaż w niektórych przypadkach możemy mieć prawo do wydłużenia tego terminu). Nie zgodzimy się z Tobą wyłącznie, jeżeli zastosowanie znajdą uzasadnione ograniczone warunki.
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku usuniemy Twoje dane, ale założymy, że wolisz, abyśmy zachowali Twoje imię i nazwisko w naszym rejestrze osób, które nie życzą sobie kontaktu. W ten sposób zapewnisz sobie, że nie będziemy się z Tobą kontaktować jeżeli Twoje dane zostaną zgromadzone w innych okolicznościach. Możesz oczywiście zdecydować, że nie chcesz tej opcji.
 
Prawo do przenoszenia danych:
Masz prawo przekazać swoje dane od nas innemu administratorowi danych. Pomożemy Ci w tym albo bezpośrednio przekazując Twoje dane za Ciebie, albo przekazując Ci kopie w powszechnie stosowanym formacie nadającym się do przetwarzania.
 
Prawo do złożenia skargi w organie nadzoru: Masz również prawo do złożenia skargi.
W jaki sposób przechowujemy i przekazujemy Twoje dane za granicę?
Może być konieczne przekazywanie lub przechowywanie Twoich danych za granicą w przypadku jeśli obsługiwany w danej rekrutacji Klient nie znajduje się w Polsce.
 
Kto odpowiada za przetwarzanie Twoich danych osobowych na stronie internetowej
Haer kontroluje przetwarzanie danych osobowych na swoich stronach internetowych.
 
Pliki cookies
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. W czasie odwiedzin naszej strony www.haer.pl, może się zdarzyć, że przekażemy informację w formie plików "Cookie", które pomagają nam rozpoznać go automatycznie przy Twoim kolejnym wejściu na stronę. Pliki Cookies umożliwiają nam np., dopasowywanie naszej strony do zainteresowań itp. Jeżeli nie wyrażasz zgody na to, abyśmy rozpoznawali Twój komputer, proszę nastawić swoją przeglądarkę internetową w ten sposób, aby usuwał on pliki Cookies z twardego dysku komputera, blokował wszystkie Cookies lub ostrzegał Cię, zanim jakiś plik Cookie zostanie zapisany.
Jak się z nami skontaktować:
Możesz się z nami skontaktować
w celu wglądu, poprawienia lub wycofania przekazanych nam danych osobowych;
• jeżeli podejrzewasz jakiekolwiek nadużycie lub utratę nieupoważnionego dostępu do Twoich danych osobowych;
• w celu wycofania swojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych (jeżeli zgoda jest podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych);
• z wszelkimi uwagami i sugestiami dotyczącymi niniejszej Polityki prywatności.
 
Możesz napisać do nas pod następujący adres:
ul. Paderewskiego 6, 33-100 Tarnów lub wysłać do nas mejla: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 
JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z LOKALNYM ORGANEM NADZORU
Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych . Możesz skontaktować się z nim w następujący sposób: • T: (+48) 22 531 03 00 • E: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it •  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa• F: (+48) 22 531 03 01
 
dodatkowe informacje do POLITYKI PRYWATNOŚCI zostaną dodane kiedy zostanie określone w Polsce PRAWO WYKONAWCZE.
 
Pojęcia używane w opisach polityki
• Kandydaci – obejmuje kandydatów na wszystkie stanowiska oferowane lub promowane przez haer, w tym zatrudnienie stałe, w niepełnym wymiarze czasu pracy, na projekty lub konkretne zadania, indywidualnych wykonawców, a także osoby, które przekazały CV bez związku z konkretną ofertą pracy.
 
• Klienci – nazwa obejmuje klientów haer, podmioty oraz inne osoby, na rzecz których haer świadczy usługi w toku prowadzenia swojej działalności.
 
• Usuwanie danych –  postaramy się trwale wymazać Twoje dane osobowe po upływie okresu zatrzymania danych lub na Twoje zasadne żądanie, niektóre Twoje dane mogą wciąż figurować w systemie (mogą oczekiwań np. na nadpisanie ich), Dla naszych celów dane te będą wyłączone z użytku, co oznacza, że choć będą wciąż figurować w naszym systemie archiwum, nie będą łatwo dostępne dla żadnego z naszych systemów operacyjnych, procesów, czy pracowników.
 
• Rozporządzenie ogólne o ochronie danych (RODO) – instrument ustawowy Unii Europejskiej, który ma na celu harmonizację europejskich przepisów prawnych z zakresu ochrony danych. Jego data wejścia w życie to 25 maja 2018 r., a wszelkie odniesienia do niego powinny być interpretowane odpowiednio jako obejmujące każde wdrażające je ustawodawstwo krajowe.
 
• Inne osoby, z którymi możemy się kontaktować – mogą obejmować kontakty w nagłych wypadkach i kontakty referencyjne Kandydatów i Personelu haer. Kontakt może nastąpić tylko w odpowiednich okolicznościach.
 
• Personel – obejmuje pracowników, osoby, które zaakceptowały ofertę zatrudnienia, stażystów zatrudnionych w haer.
 
• Dostawcy – odnosi się do spółek partnerskich i kapitałowych, jednoosobowych działalności gospodarczych i osób takich jak niezależni wykonawcy i freelancerzy, którzy świadczą usługi na rzecz haer. Haer może zlecić niektóre usługi zewnętrznemu dostawcy, który wykona usługę w naszym imieniu. W tym przypadku dostawcy będący indywidualnymi wykonawcami, freelancerami lub pracownikami dostawców będą traktowani tak, jak nasi Kandydaci dla celów ochrony danych. Haer wymaga, aby Dostawca przekazał swoim pracownikom część polityki prywatności dotyczącą Kandydatów.
 
• Użytkownicy strony internetowej – jakiekolwiek osoby wchodzące na jakąkolwiek stronę internetową haer.
 
 
 
 
 
 
 
 

Designed and made by: kompan.pl